Kursy

Kategoria C

CEL SZKOLENIA:

 • nabycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • nabycie uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

LICZBA GODZIN I OFERTA SZKOLENIA:

 • 20 godzin dydaktycznych z zakresu teoretycznego
 • 30 godzin zegarowych z zakresu praktycznego
 • Wynajem placu manewrowego w ośrodku egzaminacyjnym przed Twoim egzaminem
 • Podstawienie pojazdu na Twój egzamin!

Cena kursu: 3300 zł

Kategoria C+E

CEL SZKOLENIA:

 • zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą/naczepą

LICZBA GODZIN SZKOLENIA:

 • 25 godzin zegarowych z zakresu praktycznego
 • Wynajem placu manewrowego w ośrodku egzaminacyjnym przed Twoim egzaminem
 • Podstawienie pojazdu na Twój egzamin!

Cena kursu – 3400 zł

Kategoria C, C+E (ŁĄCZONY)

CEL SZKOLENIA: 

 • nabycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • nabycie uprawnień do kierowania zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą/naczepą

LICZBA GODZIN SZKOLENIA:

 • 20 godzin dydaktycznych z zakresu teoretycznego
 • 20 godzin zegarowych z zakresu praktycznego kat. C
 • 25 godzin zegarowych z zakresu praktycznego kat. C+E
 • Wynajem placu manewrowego w ośrodku egzaminacyjnym przed Twoim egzaminem
 • Podstawienie pojazdu na Twój egzamin!

Cena kursu – 5800 zł 

Szkolenia ADR

UPRAWNIA DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH – ADR:

 • Szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne

OFERTA SZKOLENIA:

 • W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje podręcznik oraz dostęp do bazy testów
 • Koszt kursu uwzględnia przygotowanie wszystkich formalności, egzamin państwowy a także wydanie uprawnień
 • Termin i czas trwania kursu jest zależny od rodzaju szkolenia.

Cena kursu podstawowego – 550 zł

Cena kursu podstawowego + specjalistycznego – 950 zł

 

Szkolenia zawodowe

KWALIFIKACJE NA PRZEWÓZ RZECZY:

 • kwalifikacja wstępna – 280 godzin
  • 254 godziny teoretyczne – zajęcia komputerowe
  • 6 godzin ćwiczeń
  • 16 godzin zajęć praktycznych z instruktorem
  • 4 godziny jazdy w specjalnych warunkach
   Cena kursu – 4200 zł
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin
  • 127 godzin teoretycznych – zajęcia komputerowe
  • 3 godziny ćwiczeń
  • 8 godzin zajęć praktycznych z instruktorem
  • 2 godziny jazdy w specjalnych warunkach
   Cena kursu – 2500 zł
 • szkolenie okresowe dla kierowców odnawiających uprawnienia- 35 godzin
  • 5 modułów tematycznych
  • 5 dni szkolenia
   Cena kursu – 700 zł

Kategoria D

KATEGORIA W TRAKCIE ROWZWOJU – SZKOLENIA DOSTĘPNE WKRÓTCE..

 

Realizujemy szkolenia dofinansowane z programów Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Miś Transport i Spedycja sp. j.
Ul. Chemiczna 154
33-101 Tarnów